Przetarg - docieplenia BSO

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy                                                            Brodnica, dnia 19 kwietnia 2021 r.
ul. Witosa 12, 87-300 Brodnica
tel. 49-877-63, 49-862-54, fax 49-863-96
NIP 874-000-58-43, KRS 0000197048

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy ulica Witosa 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian w systemie BSO poniższych budynków:

 
  • Wyspiańskiego 5 – elewacja balkonowa klatki A,B,C (kontynuacja)
  • Wyspiańskiego 9 – elewacja balkonowa klatki A,B
  • Witosa 2 – elewacja balkonowa klatki C,D (kontynuacja)
  • Witosa 4 – elewacja balkonowa klatki C,D (kontynuacja)
  • Witosa 6 – elewacja balkonowa klatki E,F (kontynuacja)
  • Wyspiańskiego 15 – elewacja balkonowa klatki E,F (kontynuacja)
  • Wyspiańskiego 23 – elewacja balkonowa klatki E,F (kontynuacja)
  • Kazimierza Wielkiego 4 – elewacja frontowa
  • Wyspiańskiego 16 – elewacja balkonowa
  • gen. Andersa 4 – elewacja balkonowa
 

Termin realizacji robót od 17.05.2021 r. do 30.10.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat przetargu zawarte są  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znajdującej się w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej (telefon  56 49  877  63). Warunki jakie musi spełnić oferent określone są w SIWZ, która dostępna jest nieodpłatnie w pokoju nr 11.

            Wymagana jest wpłata wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Z-ca Prezesa Sławomir Kowalski.

Termin składania ofert upływa w dniu 4.05.2021 r. o godzinie 1400

Miejsce składania ofert: ul. Witosa 12, sekretariat  SM

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.05.2021 r. o godzinie 1000