Zagrożenie epidemiczne

KOMUNIKAT
Drodzy Mieszkańcy,
W związku z epidemią koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy informuje, że mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu - do odwołania - osobistego przyjmowania interesantów od dnia 16.03.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie otwarta dla indywidualnych mieszkańców/członków.
Informujemy, że w sprawach pilnych i wymagających konieczności osobistego kontaktu należy umówić się telefonicznie. Mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo i obsługiwani będą przez odpowiedniego pracownika.

Jednocześnie, jeżeli jest taka możliwość, prosimy o załatwianie spraw mieszkaniowych inną drogą, niż osobiście, tj. np.:
• drogą elektroniczną;        smbrodnica@adf.pl           ksiegowa@smbrodnica.adf.pl          techniczny@smbrodnica.adf.pl
• telefonicznie :                 56 4987763,     56 4986254
• listownie.
W sprawach pilnych  pracownicy merytoryczni będą schodzić do interesantów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym do holu Spółdzielni Mieszkaniowej na parterze.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i ograniczenie swoich wizyt w Spółdzielni Mieszkaniowej  do niezbędnego minimum.
Bardzo prosimy w ramach możliwości o załatwianie spraw drogą mailową, listownie bądź drogą telefoniczną tel. 56 498776356 4986254
Klienci Spółdzielni  reprezentujący  firmy i instytucje mogą załatwiać na bieżąco swoje sprawy drogę elektroniczną.
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                          (-) Sławomir Kowalski     (-) Jerzy Zawadzki